Search This Blog

Wednesday, August 10, 2011

Sumbangan Karya Sains Hebat Abad Pertengahan (Malay version)


Judul                : Sumbangan Karya Sains Hebat Abad Pertengahan
Pengarang        : Diyan Yulianto & M.S.Rohman 
Alih Bahasa      : Noraine Abdullah
Disemak Oleh   : Dr.Mohd.Puzhi Usop
Muka Surat      : 251
ISBN               : 9675984880
Publisher          :Al-Hidayah House of Publishers Sdn Bhd )


Keterangan Buku :

           Abad pertengahan menjadi era kegemilangan umat Islam di dunia. Para ilmuan, cendekiawan, sarjana, ahli Fikah bahkan golongan penguasa di bumi Islam dengan bersungguh-sungguh “belajar” daripada alam semesta ini.
Sistem irigasi manual dan kincir air yang canggih di Andalusia, pembuatan sabun buku dan syampu pertama dalam sejarah, industri minyak wangi di Baghdad dan Kahirah, sistem tiang-tiang melengkung sebagai penyangga-penyangga di Masjid Granada, suburnya perkembangan kilang-kilang percetakan kertas di Asia Tengah dan Baghdad, berdirinya akademi kedoktoran Jundishapur serta hospital-hospital di Kahirah dan Damaskus atau penggunaan angka Arab yang menggantikan sistem angka Romawi dan masih banyak lagi, menjadi bukti bahawa Islam mampu berdiri di barisan terdepan di dalam membangunkan dan memajukan peradaban dan tamadun umat manusia.

             Membaca buku yang kaya data yang menakjubkan ini, anda pasti akan tersentak kagum sekaligus bangga menjadi seorang Muslim. Pelbagai fakta mengejutkan yang selama ini disembunyikan sejarah sehingga mengerdilkan sumbangan umat Islam dalam memajukan peradaban dan tamandun dunia disingkapkan dengan jelas di dalam buku ini.
Selepas membacanya, anda pasti akan mengetahui bahawa nun jauh di hadapan sebelum orang segenius Leonardo Da Vinci melahirkan karya-karyanya, sebelum Columbus menjejakkan kakinya di Benua Amerika, peradaban Islam telah lebih dahulu melahirkan ilmuan-ilmuan hebat dengan karya-karya hebat yang hingga kini masih dikagumi oleh seluruh ilmuan Eropah dan Amerika. 

             Temukan pelbagai fakta yang menakjubkan berkisar sumbangan Islam abad pertengahan terhadap sejarah bumi ini, yang akan membuat anda bangga adalah menjadi seorang Muslim!

Product Height :8.0000 inches
Product Width :5.7500 inches
Product Weight :0.4750 kg

No comments:

Post a Comment